Innkalling til utsatt årsmøte i Tromsø Casting & Fluefiske Forening torsdag 7. mai 2020

Styret innkaller herved til skriftlig årsmøte i Tromsø Casting & Fluefiske Forening.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes skriftlig. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. 

For nærmere informasjon om skriftlige årsmøter, se NIFs side om skriftlige årsmøter her:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/digitale-arsmoter/

Da fristen for innmelding av saker var gått ut og endelig saksinnkalling var sendt ut til det avlyste årsmøtet, forholder vi oss fortsatt til denne sakslisten. Det er derfor ikke anledning til å melde inn nye saker.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene i egen e-post senest én uke før årsmøtet.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag eller benkeforslag ut over de som fremgår av saksdokumentene må dette oversendes styret på e-post innen 27.april 2020, slik at dette kan avklares i god tid før de endelige saksdokumentene blir tilgjengeliggjort.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært betalende medlem av foreningen i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Stemmegivning skjer på e-post senest i løpet av 7.mai 2020. Denne datoen vil være den formelle dato for årsmøtet. Se avsnittet under om forretningsorden ved skriftlige årsmøter.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styrets leder Kristian Grythe eller nestleder i styret Rolf-Egil Håvoll kontaktes på følgende e-postadresser:

kristian.grythe@gmail.com

reh2011@hotmail.com

Dersom det er reaksjoner eller innsigelser knyttet til styrets valg om å avholde skriftlig årsmøte, ber vi om at dette meddeles styret snarest. Benytt ovenstående e-postadressen. Frist for tilbakemeldinger settes til 27.april 2020.

Forretningsorden ved skriftlig årsmøte:

Årsmøtet gjennomføres skriftlig og avstemming foregår ved bruk av e-post.

For å avgi stemme må medlemmet angi saksnummer og angi om medlemmet stemmer

– for forslaget

– mot forslaget

– blankt

Eksempel på stemmegivning:

Saksnummer 1: For

Saksnummer 2: Blankt

Saksnummer 3: Mot

Etc.

Dersom medlemmet ikke angir stemme knyttet til en sak, anses stemmen som blank. Alternativt kan medlemmet stemme for flere forslag samtidig ved å skrive at det stemmes for samtlige forslag, og eventuelt presisering de forslag medlemmet stemmer mot eller der medlemmet stemmer blankt.  

E-posten skal sendes til dirigentens/styreleders e-postadresse: kristian.grythe@gmail.com

Kopi sendes til protokollførers e-postadresse: reh2011@hotmail.com

Dirigenten er ansvarlig for å telle opp stemmene sammen med protokollfører.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 

Dette innlegget ble publisert i Artikler. Bokmerk permalenken.