Sjøørretkonkurransen 2020 – resultatliste

Da var konkurransen over og vinneren kåret.

Takk til alle som deltok og ikke minst til våre sponsorer. Vi er tilbake til neste år med ny konkurranse. I mellomtiden kommer vi til å annonsere kurs og andre aktiviteter på våre facebooksider. Så følg med. Mye spennende i vente.

PS! Dere finner oss også på Instagram.

Skrevet i Artikler | Kommentarer er skrudd av for Sjøørretkonkurransen 2020 – resultatliste

Premiebordet fylles fortsatt opp

Reisa Friluftssenter sponser sjøørretkonkurransen med et døgnkort i Reisaelva på en av sine 15 eiendommer til en verdi av kr 1.000. Premien vil bli trukket blant deltakerne i seniorklassen.

Vinneren av denne trekningen får velge døgn og eiendom blant de ledige døgnene Reisa Friluftssenter har tilgjengelig. Vinner må selv ta kontakt med Reisa Friluftssenter. Vi sender kontaktinformasjon til vinneren.

Om du har lyst til å lese mer om Reisa Friluftssenter og de sonene de disponerer kan du ta en kikk her:

https://www.inatur.no/laksefiske/5ea812d63f4511000368b7b4

I tillegg kan du følge de på Facebook:

https://www.facebook.com/reisafriluft/
Skrevet i Artikler | Kommentarer er skrudd av for Premiebordet fylles fortsatt opp

Flere premier

Vi var visst ikke helt ferdig med å fylle premiebordet.

Midt-Troms Utmarksservice/Interjakt Målselv har sponset oss med ett døgnkort for laksefiske i Målselva. De disponerer en egen laksesone på ca 1,2 km i Asphaugsonen ovenfor Rundhaug. Kortet kan benyttes i sonen deres i perioden etter 15 august og vil bli trukket blant deltakerne i seniorklassen.

Du kan finne mer informasjon om Midt-Troms Utmarksservice/Interjakt Målselv på deres Facebook side

https://www.facebook.com/mtussl/

eller på deres hjemmeside

https://ny.rovvilt.com

Skrevet i Artikler | Kommentarer er skrudd av for Flere premier

Sjøørretkonkurransen – konkurranseregler

Her kommer konkurransereglene for helgas konkurranse:

 • Lengste fisk vinner (lengden måles som vist på vedlagte illustrasjon)
 • Det må tas bilde av fisken med målebåndet på fisken (har du ikke målebånd selv, ta kontakt med Kristian Grythe eller Rolf-Egil Håvoll)
 • Målebåndet må ikke ha slakk, men må være strukket helt ut
 • Bildet må tas slik at buken på fisken er synlig
 • Sprettet buk (sløyd fisk) godtas ikke og fangstrapport vil bli avvist
 • Målebåndet skal merkes på en spesiell måte. Informasjon om merking sendes ut fredags kveld. Innrapportert fangst som ikke har nødvendig merking vil bli avvist. ta med penn eller sprittusj om du drar på langhelg.
 • Dersom det er uregelmessigheter på målebåndet står det arrangøren fritt til å skjønnsmessig justere innrapportert lengde eller avvise innsendt fangst
 • Arrangøren står også fritt til å avvise innrapportert fangst dersom det foreligger mistanke om juks eller manipulering
 • Fiskeområdet er gamle Troms Fylke
 • Fisket skal foregå fra land
 • I senior klassen er det kun sjøørret som er tellende fangst
 • I juniorklassen teller alle fiskearter

Deltakeravgift må være betalt via Vipps (#73138) innen lørdag kl 10:00. Fangstrapport sendes til telefonnummer 90703262.
Ellers minner vi om 100 meters grensen i forhold til å fiske nær elv og at minstemålet for sjøørret er 30 cm. Vi oppfordrer til C&R. Fiskerne er selv ansvarlig for å overholde lover og regler. Se også vedlagte link som har en brosjyre med tips til gjenutsetting av fisk.
Da ønsker vi alle lykke til i helga. Løpende oppdateringer vil kun foregå på foreningens nettsider:
https://www.facebook.com/groups/TromsoCasting/
Skitt Fiske 😎🎣
https://lakseelver.no/nb/news-2016/sjoorretfiske-i-sjoen

Skrevet i Artikler | Kommentarer er skrudd av for Sjøørretkonkurransen – konkurranseregler

Premier til seniorklassen

Våre gode hjelpere – Andresens Vaabenforretning, Pyramiden Sport og www.midgarflyfish.com – har dekket årets premiebord…


Her er de flotte premiene for seniorklassen.


Husk påmeldingsavgift på 200.- pr. Vipps til #73138 «sjøørretkonkurranse», senest kl. 10:00 lørdag 23. mai.

Bilder må være tatt etter instrukser som legges ut senere, og være innsendt til 90703262 innen søndag kl. 1400.Målebånd kan utleveres fredag 22. mai etter kl. 16:00 etter avtale med arrangør – du kan ringe Kristian: tlf nr 90703262 eller Rolf-Egil: tlf nr 91859065. Du kan bruke eget målebånd – MEN det må manipuleres – ha derfor klar en sort eller blå SPRITTUSJ dersom du drar avgårde på langhelg… Endelig beskjed om hvordan kommer rett før konkurransestart.

PS. Vinteren har vært lang, det er fremdeles kaldt – også i vannet – vi oppfordrer på det sterkeste til å sette fisken ut igjen etter fotoshoot dersom den er slank.


Lykke til – Go fish! 🎣🏆😎Lik og del!

Skrevet i Artikler | Kommentarer er skrudd av for Premier til seniorklassen

Premier juniorklassen

Våre gode hjelpere – Våpenandresen, Pyramiden sport og Midgarflyfish – har dekket årets premiebord…

Her er de flotte premiene for juniorklassen.

For juniorer -de under 16 år – er det ingen påmeldingsavgift, og lengste fisk uansett art teller, men bilde tatt etter instrukser som legges ut senere må være innsendt til 90703262 innen søndag kl. 1400.

Lykke til – Go fish! 🎣🏆😎

Lik og del!

Skrevet i Artikler | Kommentarer er skrudd av for Premier juniorklassen

Årets sjøørretkonkurranse går av stabelen helga 23-24.mai

Nå, dere, er det bare én uke til vi stenger døra skikkelig for vinteren og gir oss i kast med vårens vakreste eventyr – sjøørretkonkurransen!

Vinteren har vært lang, det er fremdeles kaldt – også i vannet – vi oppfordrer på det sterkeste til å sette fisken ut igjen etter fotoshoot dersom den er slank.

Følg med videre for gjennomgang av flotte premier – og av konkurranseregler.

Lik og del. 😀

Skrevet i Artikler | Kommentarer er skrudd av for Årets sjøørretkonkurranse går av stabelen helga 23-24.mai

Sjøørret konkurranse 2020

Det er en glede å informere om sjøørretkonkurransen 2020!

23. mai kl. 10.00 til 24. mai kl. 1400.
Da er det bare å få med seg fiskeutstyret og komme seg ut.
Det konkurreres også i år i to klasser; junior og senior.
Juniorene kan være med gratis, mens seniorene må ut med kr 200.
Årets sekretariat digitaliseres, men ikke se bort fra at vi allikevel befinner oss på Løkta i Balsfjord.
Følg med på vår facebookside og vår nettside fremover, da vi vil presentere premiene og våre samarbeidspartnere fram mot konkurransen.
PS! Det er allerede nå mulig å melde seg på ved å betale startkontingent via Vipps (#73138).
Sjekk plakat for mer info, og smør sneller og snører!
Vi minner om gjeldende smittevernsregler, og ber alle ta hensyn til, og følge dem. Da blir det en bra stund for alle!
Spørsmål? Ta bare kontakt.

Skrevet i Artikler | Kommentarer er skrudd av for Sjøørret konkurranse 2020

Skriftlig årsmøte

Styret har ikke mottatt innsigelser mot å avholde skriftlig årsmøte.

Endelig saksliste med komplette saksdokumenter er sendt på e-post til alle medlemmer og er også offentliggjort på vår facebook side.

Vi gjør oppmerksom på at stemmeberettigede medlemmer må avgi sin stemme på e-post i henhold til tidligere utsendt instruks (også tatt inn i sak 4 om forretningsorden i endelig saksliste). Stemmen må avgis senest i løpet av 7.mai 2020. Dette vil anses å være datoen for årsmøtet.

Mvh

Styret

Skrevet i Artikler | Kommentarer er skrudd av for Skriftlig årsmøte

Innkalling til utsatt årsmøte i Tromsø Casting & Fluefiske Forening torsdag 7. mai 2020

Styret innkaller herved til skriftlig årsmøte i Tromsø Casting & Fluefiske Forening.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes skriftlig. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. 

For nærmere informasjon om skriftlige årsmøter, se NIFs side om skriftlige årsmøter her:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/digitale-arsmoter/

Da fristen for innmelding av saker var gått ut og endelig saksinnkalling var sendt ut til det avlyste årsmøtet, forholder vi oss fortsatt til denne sakslisten. Det er derfor ikke anledning til å melde inn nye saker.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene i egen e-post senest én uke før årsmøtet.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag eller benkeforslag ut over de som fremgår av saksdokumentene må dette oversendes styret på e-post innen 27.april 2020, slik at dette kan avklares i god tid før de endelige saksdokumentene blir tilgjengeliggjort.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært betalende medlem av foreningen i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Stemmegivning skjer på e-post senest i løpet av 7.mai 2020. Denne datoen vil være den formelle dato for årsmøtet. Se avsnittet under om forretningsorden ved skriftlige årsmøter.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styrets leder Kristian Grythe eller nestleder i styret Rolf-Egil Håvoll kontaktes på følgende e-postadresser:

kristian.grythe@gmail.com

reh2011@hotmail.com

Dersom det er reaksjoner eller innsigelser knyttet til styrets valg om å avholde skriftlig årsmøte, ber vi om at dette meddeles styret snarest. Benytt ovenstående e-postadressen. Frist for tilbakemeldinger settes til 27.april 2020.

Forretningsorden ved skriftlig årsmøte:

Årsmøtet gjennomføres skriftlig og avstemming foregår ved bruk av e-post.

For å avgi stemme må medlemmet angi saksnummer og angi om medlemmet stemmer

– for forslaget

– mot forslaget

– blankt

Eksempel på stemmegivning:

Saksnummer 1: For

Saksnummer 2: Blankt

Saksnummer 3: Mot

Etc.

Dersom medlemmet ikke angir stemme knyttet til en sak, anses stemmen som blank. Alternativt kan medlemmet stemme for flere forslag samtidig ved å skrive at det stemmes for samtlige forslag, og eventuelt presisering de forslag medlemmet stemmer mot eller der medlemmet stemmer blankt.  

E-posten skal sendes til dirigentens/styreleders e-postadresse: kristian.grythe@gmail.com

Kopi sendes til protokollførers e-postadresse: reh2011@hotmail.com

Dirigenten er ansvarlig for å telle opp stemmene sammen med protokollfører.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 

Skrevet i Artikler | Kommentarer er skrudd av for Innkalling til utsatt årsmøte i Tromsø Casting & Fluefiske Forening torsdag 7. mai 2020